Direktionssammanträden och inflationsrapporter hösten 2004

Datum

Direktionen har fastställt en sammanträdesplan för andra halvåret 2004 samt publiceringsdatum för inflationsrapporterna. Beslut från de penningpolitiska mötena publiceras normalt dagen efter sammanträdet klockan 09.30. Protokoll från de penningpolitiska mötena publiceras normalt efter cirka två veckor, klockan 09.30.

 

Datum meddelas i det pressmeddelande som skickas ut dagen efter det penningpolitiska mötet. Starttidpunkt för utfrågningen den 14 oktober 2004 fastställs av Finansutskottet och kommer att meddelas senare.

 

Datum

Tid

Händelse

2004-08-19 13.00 Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte
2004-09-01 09.00 Direktionen sammanträder
2004-09-08 13.00 Direktionen sammanträder
2004-09-29 09.00 Direktionen sammanträder
2004-10-07 13.00 Direktionen sammanträder
2004-10-13 13.00 Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte
2004-10-14 prel. 08.00 Inflationsrapport 3 publiceras
2004-10-14 se ovan Riksbankschefen utfrågas i Finansutskottet
2004-10-28 13.00 Direktionen sammanträder
2004-11-11 13.00 Direktionen sammanträder
2004-11-23 13.00 Direktionen sammanträder
2004-12-02 13.00 Direktionen sammanträder
2004-12-08 13.00 Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte
2004-12-09 09.30 Inflationsrapport 4 publiceras
2004-12-14 09.00 Direktionen sammanträder

 

Kontaktinformation

Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?