Lägesrapport om euron i den svenska finansiella sektorn

Inför EMU-starten 1999 diskuterades eurons framtida betydelse för Sverige. En del hävdade att kronan snabbt skulle marginaliseras, då svenska företag och hushåll spontant skulle gå över till den nya valutan. Euron skulle alltså användas i landet, oavsett om Sverige gick med i EMU eller ej. Så blev det inte. Tvärtom, eurons användning i den svenska ekonomin är fortfarande två år efter EMU-starten mycket blygsam. Det framgår av rapporten Euron i den svenska finansiella sektorn – lägesrapport 6, som Riksbanken publicerar i dag.


Den statistik som presenteras i rapporten visar att kronans andel av de svenska monetära finansinstitutens totala balansomslutning har minskat något. Men den har inte ersatts av euron, utan av andra valutor. Eurons andel är inte större än 6-7 procent. Rapporten visar vidare att eurokonton fortfarande är en ovanlig företeelse. Endast 2 procent av bankinstitutens företagskunder och 0,03 procent av privatkunderna har öppnat sådan konton.


Rapporten visar också att aktiviteten i euro på svenska penningmarknaden är liten och främst koncentrerad till deposit- och swapmarknaderna. På obligationsmarknaden emitteras en del företags- och bankobligationer, men handeln är fortfarande blygsam. Samma tendens gäller i valutamarknadens avistahandel och på aktiemarknaden. Under valutaunionens första år utnyttjade endast tre svenska bolag möjligheten att parallell- eller exklusivnotera sina aktier i euro på OM Stockholmbörsen. Sedan dess har inga nya bolag anmält sin intresse för detta.


Av rapporten framgår det att även företag och hushåll i euroländerna har varit avvaktande gentemot den nya valutan. De inväntar sannolikt eurons införande i form av sedlar och mynt nästa år. Då får vi troligen också se ett ökat intresse för euron här i Sverige.


I december 1997 beslutade Riksdagen att Sverige inte skulle delta i EMU:s tredje etapp från starten, men att största möjliga handlingsfrihet skulle upprätthållas inför ett eventuellt framtida medlemskap. Riksbanken har ett samordningsansvar för de förberedelser som, av den anledningen, görs i den svenska finansiella sektorn. I de återkommande lägesrapporterna beskrivs den finansiella sektorns arbete med att upprätthålla den handlingsberedskap som riksdagen beslutat om.


Pressträff med anledning av rapporten kommer att hållas på Riksbanken, Brunkebergstorg 11, måndagen den 2 april kl. 10.30. För deltagande erfordras presslegitimation.


Euron i den svenska finansiella sektorn – lägesrapport 6 kan hämtas i Riksbankens entré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från Information Riksbanken; e-post [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.


Ytterligare information lämnas av: Eva Julin, avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 05 94

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?