Ytterligare steg mot ökad öppenhet

Datum

Riksbanken har beslutat att offentliggöra hur de enskilda ledamöterna röstade i samband med att det penningpolitiska beslutet kommuniceras. Därmed kommer det att framgå direkt om räntebeslutet var enhälligt eller om det fanns reservationer. Reservationerna kommer att offentliggöras med namn och huvudsaklig motivering. Riksbanken tar därmed ytterligare steg mot ökad öppenhet.

 

”Under de senaste åren har vi tagit flera steg för att bli mer öppna och tydliga i vår kommunikation. Det steg vi nu tar underlättar för de finansiella marknadsaktörerna såväl som för allmänheten att redan i samband med att ett beslut fattas förstå graden av osäkerhet i Riksbankens prognoser och att värdera de argument som legat till grund för olika ståndpunkter”, säger riksbankschefen Stefan Ingves i en kommentar. 

 

Riksbankens direktion håller normalt sex penningpolitiska möten per år då beslut om reporäntan fattas. Ungefär två veckor senare offentliggörs det penningpolitiska protokollet som förts över diskussionerna under mötet. Först då har det framgått hur de olika direktionsledamöterna har röstat. Det beslut som direktionen nu fattat innebär att röstsiffrorna offentliggörs i omedelbar anslutning till de penningpolitiska besluten. Om någon av ledamöterna reserverat sig mot beslutet kommer det att framgå vem och den huvudsakliga motiveringen varför.

 

Även om reservationer med namn och huvudsakliga motiv offentliggörs gäller fortsatt en ordning där ledamöterna i Riksbankens direktion, under tiden fram till dess att protokollet offentliggörs, kommunicerar motiven bakom majoritetens beslut med tillägget om enhällighet eller reservationer med huvudsakliga motiv. Först när protokollet offentliggörs kommer de enskilda ledamöterna, liksom tidigare, att i tal och intervjuer eller via andra kommunikationskanaler mer i detalj redogöra för individuella ställningstaganden och överväganden.

Kontaktinformation

Pernilla Meyersson, 08-787 05 05

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?