Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Datum

Riksbanken bedömer att den finansiella stabiliteten är god. Lönsamheten hos de svenska bankerna har fortsatt att öka och allt tyder på att deras möjligheter att klara oväntade negativa händelser är goda. Det skriver Riksbanken i rapporten Finansiell Stabilitet, som publiceras idag.


Samtidigt finns ett antal risker som på sikt, i ett försämrat ekonomiskt läge, kan störa stabiliteten. Riksbanken ser en risk för betydande priskorrigeringar på en rad tillgångsmarknader, däribland kreditmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheter. De historiskt låga riskpremierna kan tyda på att investerarna inte krävt tillräcklig kompensation för risk och därmed kan ha en benägenhet att snabbt sälja sina innehav om finansiell oro uppstår.

Utvecklingen i de baltiska länderna utgör också en risk. Det gäller främst Lettland, men även Estland och Litauen. Tecknen på överhettning blir allt tydligare i de här ekonomierna. Samtidigt genererar verksamheten i de baltiska länderna en allt större del av resultaten hos två av de svenska storbankerna. Riksbankens stresstester visar att bankerna i dagsläget har goda marginaler för att klara en försämring av kreditkvaliteten hos låntagarna på de baltiska marknaderna. Men testerna bekräftar också att bankerna har blivit mer känsliga för en sådan utveckling. 

Ytterligare en risk rör huspriserna och hushållens skulder, som fortsätter att öka i en hög takt. I ett kortare perspektiv kan både huspriserna och skulderna fortsätta öka relativt snabbt. Men på lång sikt är det ohållbart att de fortsätter att öka betydligt snabbare än hushållens inkomster.

I en separat artikel har Riksbanken studerat effekterna på den finansiella stabiliteten av att en utländsk aktör köper upp en svensk bank. Slutsatsen är att en ökad utländsk närvaro sannolikt ökar den finansiella stabiliteten. Det kan också vara positivt för konkurrensen. Samtidigt ökar kraven på att myndigheter i berörda länder samarbetar kring frågor som rör tillsyn och hantering av kriser.

En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Lars Frisell, chef på enheten för finansiell stabilitetsanalys på samma avdelning, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15, Tommy Persson, pressekreterare, 08-787 03 99

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?