Den 22 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den 54:e och 55:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 22 mars om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 16 juni 2010 respektive den 8 september 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,30 procentenheter i 3-månadersauktionen och 0,35 procentenheter i 6-månadersauktionen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?