Finansmarknadsstatistik

Datum

Riksbanken publicerar normalt statistik för finansmarknaden den 15:e respektive 30:e dagen efter månadsslut. Som tidigare meddelats har rapporteringen under år 2002 varit fördröjd och den senast publicerade statistiken omfattar tiden fram till oktober och för viss statistik finns siffror till november. Från och med april 2003 kommer Statistiska centralbyrån (SCB) att ta över produktionen av finansmarknadsstatistiken. Fram till dess kommer publiceringen att ske med viss eftersläpning. Tidplanen för publicering av statistik de kommande månaderna är vecka 7 för novembersiffror, vecka 10 för december, vecka 13 för januari och vecka 16 för februari.


Eftersom de finansiella marknaderna behöver få tillgång till statistiken så fort som möjligt har beslut fattats om att presentera preliminär statistik fram till och med december som ej genomgått den normala granskningsprocessen men som justerats för ej inkommen statistik. 


Denna preliminära statistik kommer med största sannolikhet att revideras. Riksbanken bedömer ändå att statistiken är av sådan kvalitet att den ger en god bild av utvecklingen av de väsentliga monetära aggregaten.


 

 

Kontaktinformation

Kontakt: Johan Pettersson, avdelningen för finansiell stabilitet, tel. 08-787 06 22

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?