Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan utlåningsräntan blev oförändrad

Riksbankens undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 31 december 1997 visar att de korta marknadsräntornas höjning i december endast fick genomslag på bankernas inlåningsräntor som steg under fjärde kvartalet medan räntan på lån i bank förblev oförändrad. Utlåningsräntan i bostadsinstituten fortsatte att falla.


Bankerna höjde under fjärde kvartalet inlåningsräntan med i genomsnitt 0,2 procentenheter till 2,5 procent, medan utlåningsräntan förblev oförändrad 7,0 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta sjönk med 0,2 procentenheter till 4,5 procentenheter. Under fjärde kvartalet steg räntan på sexmånaders statsskuldväxlar med 0,4 procentenheter medan reporäntan höjdes i december med 0,25 procentenheter.


Bostadsinstituten sänkte under fjärde kvartalet räntan på den totala utestående låne-volymen med i genomsnitt 0,4 procentenheter till 7,9 procent. Sedan 31 mars 1996, vilket var första undersökningstillfället av bostadsinstitutens räntor, har räntan på den totala lånevolymen sjunkit med 2,6 procentenheter.


Den sammanvägda räntan på lån i både bank och bostadsintitut var 7,6 procent per den sista december 1997. Därmed har allmänhetens genomsnittliga räntekostnad minskat med 1,2 procentenheter under 1997. Kreditvolymen i bankerna och bostadsinstituten, som undersökningen omfattar, utgör 82 procent av totala utestående lån till allmänheten i svenska kronor från kreditgivande institut.


Undersökningen finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller tel (08-787 01 00). Ytterligare information lämnas av Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?