Riksbankens kommentar till differens vid leverans av sedlar

Datum

I protokoll från direktionens sammanträde den 11 september 2003 framgår att en differens uppdagats i en leverans av nya sedlar från Crane AB till Riksbankens dotterbolag Svensk Kontantförsörjning AB. Frågan har uppmärksammats i media och Riksbanken vill därför ge följande kommentar.

 

Crane AB i Tumba tillverkar svenska sedlar på Riksbankens uppdrag. Den totala utestående sedelmängden motsvarar cirka 100 miljarder kronor, varför det handlar om stora volymer att hantera. Sedlarna distribueras till marknaden via depåer hos Riksbankens bolag.

 

Hanteringen omfattas av mycket stränga säkerhets- och kontrollkrav. Riksbanken gör fortlöpande uppföljningar och avstämningar av leveranser, lager och bokförda värden. Om differenser uppdagas finns detaljerade rutiner för utredning och reglering. Differenser över 25 000 kronor rapporteras till Riksbankens direktion.

 

Erfarenhetsmässigt uppstår ibland differenser mellan bokförda och inventerade värden, som i regel har bokföringstekniska eller logistiska orsaker. I det nu aktuella fallet handlar det om en differens på 100 000 kronor som uppstått vid packning av en leverans hos Crane AB. 

 

En utredning tillsattes omedelbart för att klargöra omständigheterna och säkerställa att liknande fel inte upprepas. Utredningen beräknas vara klar i början av december och kommer då att rapporteras till Riksbankens direktion.

Kontaktinformation

Mats Galvenius, chef avdelningen för marknadsoperationer, tel.08-787 04 67, 070-267 70 14

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?