Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar kronan

Datum

Sedan det senaste penningpolitiska mötet i mitten av december har kronan stärkts mot flertalet valutor. Skulle utvecklingen fortsätta riskerar den påbörjade inflationsuppgången att brytas. Riksbanken har därför hög beredskap att agera.

"Den senaste tidens förstärkning av kronan skapar risker för inflationsuppgången. Om växelkursen stärks tidigare och snabbare än i prognosen blir det svårare att få upp inflationen mot målet. Riksbanken är därför beredd att vidta interventioner på valutamarknaden närhelst vi bedömer att det behövs", säger Stefan Ingves.


Riksbanken har inget mål för växelkursen, men kronans värde i förhållande till andra valutor är en viktig faktor i inflationsbedömningen. Inflationen stiger men har under förhållandevis lång tid varit under målet på 2 procent. För att värna inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen är det därför viktigt att inflationen nu fortsätter att stiga och stabiliseras kring målet.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?