Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning

Datum

Riksgäldskontoret har uppdragits att amortera 35 miljarder kronor netto på statens valutaskuld under 2001. Kring detta belopp finns ett avvikelseintervall på plus/minus 15 miljarder kronor. Riksgäldskontoret har nu beslutat att utnyttja en del av avvikelseintervallet och kommer att amortera omkring 25 miljarder kronor netto på statens valutaskuld under 2001, se www.rgk.se.

 

Mot denna bakgrund kommer Riksbanken, i sin roll som agent för Riksgäldskontoret i valutaväxlingar, att köpa utländsk valuta i marknaden för cirka 43 miljarder kronor under nästa år. Köpen motsvarar, förutom nettoamorteringarna på 25 miljarder kronor, även räntebetalningar på valutaskulden om cirka 18 miljarder kronor.

 

Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning kommer liksom tidigare att genomföras varje handelsdag mellan kl. 08.30 – 08.45.Transaktionerna avses att fördelas jämnt över tiden och att behandlas med fullständig öppenhet.

Valutaväxlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.

 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer: Camilla Risberg, marknadsoperationer, tel. 08-696 68 16 eller Tomas Thyblad, chef handlar- och investeringsenheten, tel. 08-696 68 18.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?