Riksbankschef Lars Heikensten avgår

Datum

Riksbankschef Lars Heikensten har av regeringen nominerats till svensk ledamot av den Europeiska revisionsrätten och han har därför meddelat riksbanksfullmäktige att han beslutat avgå, senast den 1 mars 2006.


Med anledning av beslutet gör Heikensten följande kommentar:


"Jag anmälde under torsdagen till fullmäktiges presidium att jag med anledning av regeringens beslut önskar frånträda min tjänst i Riksbanken senast den 1 mars. Det finns flera skäl till att jag tagit detta beslut. Jag ser fram emot möjligheten att arbeta i den europeiska revisionsrätten. Den bedriver ett viktigt arbete som spänner över hela EU:s verksamhet, med nära kopplingar till flera av EU:s institutioner främst kanske parlamentet. Om jag godkänns kommer jag att få goda möjligheter att lära mig nya saker och förhoppningsvis också att bidra till utvecklingen inom EU. Till bilden hör att jag har ett starkt och långvarigt intresse av internationella frågor och länge önskat arbeta utomlands under någon del av min yrkestid. Att nu ta detta steg passar också utmärkt för min familj", sade Heikensten.


"Det har naturligtvis inte varit ett enkelt beslut att lämna Riksbanken. Det har dock underlättats av att situationen idag känns stabil i den svenska ekonomin. Inflationen är historiskt sett mycket låg. Samtidigt är tillväxt och sysselsättning av allt att döma på väg upp. Inflationsmålspolitiken har rotat sig och åtnjuter ett betydande förtroende på de finansiella marknaderna. Den nya ordningen med en i penningpolitiska frågor självständig direktion har också varit på plats i nära sju år", fortsatte Heikensten.


"Jag har trivts utmärkt under mina tio år i Riksbanken. Det finns förstås många som har bidragit till det. Låt mig börja med att tacka de fullmäktige under ordförandeskap av Kjell-Olof Feldt, Sven Hulterström och Jan Bergqvist, som givit mig förtroendet att verka i Riksbanken, och som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. Låt mig också tacka mina kollegor i Riksbankens ledning genom åren för ett utmärkt samarbete. Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare, som på många olika vis bidragit till den goda utvecklingen i banken och som gjort att snart sagt varje dag innehållit glada stunder. Att under tio år få verka i den öppna, varma och intellektuella miljö som Riksbanken erbjudit har varit ett privilegium", avslutade Heikensten.


Möjlighet att ställa frågor till riksbankschef Lars Heikensten kommer att finnas kl. 18.00 idag den 29 september på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. Presslegitimation erfordras.

Kontaktinformation

Jörgen Eklund, presschef, tel. 08-787 01 31

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?