Irma Rosenberg ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige utsåg idag Irma Rosenberg till vice riksbankschef och ny ledamot i Riksbankens direktion. Hon valdes för en period på sex år från och med  1 januari  2003. Rosenberg kommer att ansvara för beredningen av direktionens penningpolitiska beslut.

Rosenberg är 57 år och doktor i nationalekonomi. Hon är för närvarande chefsekonom i det statliga bostadsfinansieringsföretaget SBAB. Under åren 1995-2000 var hon chefsekonom i Posten och Postgirot Bank, dessförinnan forskningschef och prognoschef i Konjunkturinstitutet 1986-95 samt chef för den ekonomiska analysgruppen i Riksbanken 1976-86.

"Irma Rosenberg har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med bedömningar av konjunktur och penningpolitik och har dessutom bred erfarenhet av de finansiella marknaderna", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist och vice ordförande Johan Gernandt i en gemensam kommentar.

"Rosenberg är väl skickad för uppdraget och hennes bakgrund bidrar till en allsidig sammansättning av direktionen", fortsätter Bergqvist och Gernandt. "Vi är glada över att ha kunnat rekrytera henne till Riksbanken och valet var enhälligt."

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på sex år. Urban Bäckström avgår som riksbankschef vid årsskiftet. Då tillträder Lars Heikensten som riksbankschef och Eva Srejber som förste vice riksbankschef. Övriga ledamöter och vice riksbankschefer är Villy Bergström, Lars Nyberg och Kristina Persson.

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist, vice ordförande Johan Gernandt och Irma Rosenberg kommer att hållas idag kl. 14.30 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?