Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Datum

Riksbanken ser för närvarande inga allvarliga hot när det gäller den finansiella stabiliteten. Det framgår av den rapport som publiceras idag. Bankernas motståndskraft har ökat ytterligare under det senaste halvåret.
Att bankernas motståndskraft har ökat beror på fortsatta förbättringar av lönsamheten, till följd av en stark aktiemarknad, fortsatt hög utlåningstillväxt och mycket låga kreditförluster. Samtidigt lyfter Riksbanken fram ett antal områden där risker byggs upp: Risken för snabba prisanpassningar på de finansiella marknaderna, ökningen i småhuspriser och hushållens skuldsättning, ökad belåning och stigande priser vid företagsförvärv, kraftigt stigande priser på kommersiella fastigheter samt den höga kredittillväxten i de baltiska staterna.

I dagsläget utgör dessa risker inget hot mot den finansiella stabiliteten, men om de förstärks, och i ett annat ekonomiskt läge, kan riskerna bli mer påtagliga. I rapporten presenteras två stress-tester som visar att bankerna har god motståndskraft även om situationen skulle blir kraftigt försämrad.

Erfarenheterna från det krisdrabbade Custodia visar att dagens regelverk inte klarar av att hantera finansiella företag i kris. Om ett större institut skulle hamna i motsvarande problem skulle detta vara allvarligt. Det behövs därför ny lagstiftning.

En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Mattias Persson, biträdande avdelningschef, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?