Utlåningsräntan sänktes med i snitt 0,1 procentenheter och inlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet

Bankerna sänkte under andra kvartalet utlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 7,1 procent, medan inlåningsräntan förblev oförändrad 2,3 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta var vid slutet av andra kvartalet 4,7 procentenheter. Detta visar Riksbankens undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga in- och utlåningsräntor per den 30 juni 1997.

Bostadsinstituten sänkte under andra kvartalet räntan på samtliga lån med i genomsnitt 0,3 procentenheter till 8,6 procent. Sedan den 31 mars 1996, då undersökningen av bostadsinstitutens räntor genomfördes för första gången, har räntan sänkts med 2,0 procentenheter.

Den sammanvägda räntan på samtliga lån i både bank och bostadsinstitut var 8,1 procent per den sista juni 1997. Sedan årsskiftet 1996/97 har allmänhetens genomsnittliga räntekostnad minskat med 0,7 procentenheter. Kreditvolymen i bankerna och bostadsinstituten, som undersökningen omfattar, utgör 85 procent av kreditinstitutens totala utestående lån till allmänheten i svenska kronor.

Undersökningen kan hämtas i Riksbankens entréer; Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller e-post:[email protected]

Ytterligare information lämnas av Avdelningen för finansiell statistik:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?