Bankerna höjde utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad tredje kvartalet 2000

Datum

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 september 2000 visar, att bankerna höjde utlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad tredje kvartalet 2000. Räntenivån var 5,8 procent för utlåningsräntan och 2,0 procent för inlåningsräntan. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan,

3,8 procentenheter, steg med 0,1 procentenheter jämfört med andra kvartalet. Riksbankens reporänta, 3,75 procent, var oförändrad under tredje kvartalet liksom räntan på 6-månaders statsskuldväxlar.


Bostadsinstituten höjde den rörliga nyutlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 4,9 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,1 procentenheter till 5,9 procent tredje kvartalet 2000.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Information Riksbanken via e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 10, oktober 2000, som utkommer under vecka 48 och finns att hämta i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.


Ytterligare information lämnas av Avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected] och
Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected] 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?