Aragon fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden

Datum

Aragon Fondkommission AB har sagt upp sitt primary dealer-avtal på penningmarknaden på egen begäran. Avtalet upphör att gälla från och med den 3 april 1996.

De 11 institut som därmed har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på penning- och obligations-marknaden är:

Alfred Berg Transferator AB
Consensus Fondkommission AB
Erik Penser Fondkommission AB
Föreningsbanken AB
JP Bank
Midland Bank plc, filial Stockholm
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
Sparbanken Sverige AB
Svenska Handelsbanken
E. Öhman J:or Fondkommission AB

Ytterligare information lämnas av
Richard Gröttheim, tel. 08-696 68 01.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?