Nya vice riksbankschefer - Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak

Datum

Riksbanksfullmäktige beslutade idag vid ett extrainkallat sammanträde att utse Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak till nya direktionsledamöter i Riksbanken. De efterträder Kristina Persson vars mandatperiod löper ut den 30 april och Eva Srejber som avgick den 29 mars. Fullmäktige beslutade också att utse Irma Rosenberg till förste vice riksbankschef.

 

”Vi är mycket nöjda med att kunna presentera två så högt kvalificerade personer till ledamöter i Riksbankens direktion. Fullmäktige står enhälligt bakom dessa båda utnämningar”, sade riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky i en gemensam kommentar.

”Lars E.O. Svensson är idag professor vid Princeton University och en av världens ledande auktoriteter och forskare på det penningpolitiska området. Han har tidigare utvärderat penningpolitiken i Nya Zeeland och Norge och är bl. a. ledamot i Monetary Policy Advisory Board för Federal Reserve Bank of New York. Svensson har tidigare under många år varit professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han har en lång akademisk meritlista. Sedan 1990 har han också varit en av Riksbankens vetenskapliga rådgivare och därmed följt Riksbankens arbete mycket nära under många år”, sade Johan Gernandt och Leif Pagrotsky.

”Barbro Wickman-Parak är sedan 2003 chefsekonom på SBAB och har mycket lång erfarenhet som ekonom, både från Konjunkturinstitutet där hon arbetade under fyra år med konjunkturbedömningar och senare på Postens ekonomiska sekretariat. Hon har bevakat penningpolitiken och följt Riksbankens arbete under många år som ekonom på både Posten och SBAB. Under 15 år, från 1970-1985, arbetade Wickman-Parak på Riksbanken med bl.a. kreditmarknadsfrågor men också som informationschef.  Hennes breda bakgrund inom det samhällsekonomiska området gör henne utomordentligt lämpad för jobbet som vice riksbankschef”, sade Johan Gernandt och Leif Pagrotsky.

De två nya ledamöterna tillträder sina tjänster den 21 maj. Därmed kommer de inte att delta på det penningpolitiska sammanträdet den 3 maj.

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Irma Rosenberg samt vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Svante Öberg.

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt, vice ordförande Leif Pagrotsky, Lars E.O. Svensson samt Barbro Wickman-Parak kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Länkar till Lars E.O. Svenssons och Barbro Wickman-Paraks CV finns nedan. 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?