Svenskt portföljinnehav 2003

Datum

Det totala värdet av svenska portföljtillgångar i utlandet uppgick till 1 536 miljarder kronor vid utgången av 2003. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2002. Det framgår av den årliga undersökningen om svenska placerares innehav av utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper som publiceras idag.

 

Värdeökningen beror främst på stigande börskurser men även ökade köp av både aktier och räntebärande värdepapper har bidragit till förändringen.

 

Av undersökningen framgår också att närmare en tredjedel av svenskarnas totala utländska portfölj var investerad i amerikanska värdepapper. Den största innehavarkategorin av portföljtillgångarna var sektorn Övriga finansinstitut, som består av bland annat försäkringsbolag och fonder.

 

Uppgifterna i undersökningen ingår i en global undersökning ledd av Internationella valutafonden (IMF).

 

Den svenska rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webbplats (se länk nedan)eller beställas via e-post: [email protected].

Kontaktinformation

Camilla Hagman-Falkler tel. 08-787 02 56, Sofia Kåhre tel. 08-787 02 44

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?