Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan

Datum

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 5,25 procent och utlåningsräntan till 6,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 26 juni 1996.

Bakom beslutet ligger bedömningen att inflationstrycket i svensk ekonomi är fortsatt dämpat. Inflationen är nu den lägsta på flera decennier och inflationsförväntningarna har minskat. Förstärkningen av kronan och lägre boenderäntor har bidragit till minskad inflation.

Konjunkturen har utvecklats svagt hittills i år. Det finns förutsättningar för en återhämtning under hösten men inflationstrycket förväntas vara lågt även under 1997 eftersom ekonomin då inte bedöms nå fullt kapacitetsutnyttjande. Sammantaget innebär detta att den analys som redovisades i Inflationsrapporten den 5 juni fortfarande står sig.

Det fortsatta manöverutrymmet i penningpolitiken bestäms av hur ovanstående faktorer utvecklas samt av förtroendet för den ekonomiska politiken.

Riksbankschef Urban Bäckström finns tillgänglig för frågor kl. 12.00-13.00. Kontakta Kerstin Alm, tel. 08-787 01 02.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?