Driftstörning i RIX-systemet

Datum

Riksbankens betalningssystem RIX fungerar inte normalt, utan drivs sedan idag med reservrutiner. Dessa är de rutiner som var ordinarie för ett par år sedan.

Orsaken till problemet är vissa tekniska förändringar som gjordes under den gångna helgen. Trots att tester genomförts inträffade störningar när systemförändringen togs i produktion.


De reservrutiner som tagits i bruk fungerar tillfredsställande och betalningar genomförs i stort sett normalt. Visst merarbete uppstår emellertid hos bankerna och i Riksbanken eftersom fler rutiner måste utföras manuellt. Som en följd av detta har smärre förseningar uppstått i betalningar mellan bankerna.


Driftstörningar i RIX-systemet är mycket sällsynta. Arbetet med att åtgärda felet har hög prioritet. Riksbanken samverkar med affärsbankerna och andra intressenter för att så snabbt som möjligt kunna återgå till normala rutiner.


För ytterligare information, kontakta pressekreterare Tomas Lundberg,
tel. 08-787 02 15 eller 070-246 61 57.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?