Betalningsbalansstatistiken IMF- och EU-anpassas

Den svenska betalningsbalansen redovisas fr.o.m. i dag enligt nya principer. Statistiken har anpassats till Internationella valutafonden IMF samt EU:s krav. De internationella kraven innebär genomgripande förändringar i centrala begrepp och definitioner i betalningsbalansen. Den har nu en ny indelning och redovisas under tre huvudposter:

  • Bytesbalans
  • Kapitaltransfereringar, m.m.
  • Finansiell balans

Bytesbalansen fokuseras på löpande transaktioner. Transaktioner med närmare anknytning till finansiella flöden som efterskänkning av krediter och bidrag för reala investeringar, lyfts ur den gamla bytesbalansen och redovisas nu under den nya posten Kapitaltransfereringar, m.m. Den finansiella balansen motsvarar den tidigare kapitalbalansen.


Tidigare publicerad statistik har reviderats för att möjliggöra jämförbarhet bakåt. Revideringen, som görs för bytesbalansen och för posten Kapitaltransfereringar, omfattar perioden 1992 - september 1997. Utöver definitionsändringar påverkas statistikutfallet även av korrigeringar för vissa brister som framkommit i anslutning till omläggningsarbetet.


För att se reviderade betalningsbalanssiffror, vänligen öppna Word-dokumentet.

Frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik:
Gunnar Blomberg, bitr. avdelningschef, tel. 08-787 01 46,
Anna Mitteregger, enheten för metod och publicering, tel. 08-787 01 67
Magnus Lomakka, enheten för metod och publicering tel. 08-787 01 82.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?