Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Datum

Riksbanken begränsar emissionsvolymen för certifikat som emitteras den 16 och 23 juni för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt över halvårsskiftet.

Riksbankens penningpolitiska styrsystem är utformat för att styra marknadens dagslåneränta genom att bestämma villkoren för bankernas in- och utlåning i Riksbanken. Sedan den 8 oktober 2008 har banksystemet ett likviditetsöverskott gentemot Riksbanken. I dagsläget uppgår likviditetsöverskottet till cirka 129 miljarder kronor. Detta överskott lånar Riksbanken in dels via veckovisa emissioner av riksbankscertifikat med en veckas löptid, dels via dagliga finjusterande transaktioner med löptid över natten.

 

Riksbanken har observerat att volatiliteten i de allra kortaste räntorna har ökat kring halvårsskiften och så kallade IMM-dagar (International Money Market days) då många finansiella kontrakt omsätts. För att undvika allt för stor variation i dagslåneräntan i samband med den kommande IMM-dagen och halvårsskifte har Riksbanken beslutat att emissionsvolymen av certifikat begränsas till 109 miljarder kronor vid emissionen den 16 juni 2015. Den del av banksystemets likviditetsöverskott som lämnas tillgänglig för bankernas likviditetsutjämning över natten uppgår därmed till cirka 20 miljarder kronor. Riksbanken avser att göra motsvarande begränsning vid emissionen den 23 juni.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?