Riksbanken lånar euro av ECB

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att låna tre miljarder euro av Europeiska Centralbanken, ECB. Detta görs för att säkerställa att Riksbanken har den beredskap som krävs för att fortsätta värna den finansiella stabiliteten.

 

För att återställa valutareserven har Riksbanken sedan tidigare begärt att få låna motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk valuta av Riksgälden. Av dessa kommer 65 miljarder att lånas upp före sommaren.

 

Riksbanken lånar nu tre miljarder euro av ECB för att säkerställa att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv under tiden upplåningen sker. Riksbanken har sedan tidigare ett swapavtal med ECB om att låna upptill 10 miljarder euro i utbyte mot svenska kronor. Det är detta avtal som nu används för att låna upp valutan.

 

Riksbanken har i uppgift att se till att betalningssystemet i Sverige fungerar säkert och effektivt. En avgörande del i det arbetet är att Riksbanken har möjlighet att ge likviditetsstöd till banker. Eftersom svenska banker finansierar en betydande del i utländsk valuta behöver Riksbanken ha en tillräckligt stor valutareserv för att kunna möta eventuella behov från bankerna.

 

Mer information finns på ECB:s webbplats, se länk nedan.

Kontaktinformation

Sophie Degenne , chef för avdelningen för kapitalförvaltning, 08-7870757

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?