Bergström om principer i penningpolitiken

Vice riksbankschef Villy Bergström talar idag vid ett seminarium för företagare i Uppsala.

Bergströms anförande innehåller principiella resonemang om fastkursregimer och inflationsmålsregimer för penningpolitiken. Anförandet innehåller inga aktuella penningpolitiska bedömningar.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?