Den 9 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.


Den första krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 9 mars om 25 miljarder kronor. Lånets löptid är 84 dagar och förfaller därmed den 3 juni 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?