Riksbanken samlar aktörer inom kontanthanterings-området och bildar kontanthanteringsråd

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt senaste sammanträde att etablera ett kontanthanteringsråd med aktörerna inom kontanthanteringsområdet. Rådet som kommer att ledas av riksbankschef Stefan Ingves ska fungera som ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

 

Bakgrunden till initiativet är behovet av ett diskussionsforum för bland andra frågor kring den nya kontanthanteringsstrukturen i landet som Riksbanken skapat tillsammans med bankerna. Den nya strukturen möjliggör bland annat för bankerna att etablera egna depåer med kontanter. Därmed kan onödiga transporter till Riksbanken undvikas och antalet värdetransporter i samhället kan minskas.

 

Det stora antalet värdetransportrån och frågor kring säkerheten är ytterligare motiv för att samla aktörerna på området.

 

Till rådet kommer bland andra representanter från banker, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter som till exempel Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Finansinspektionen att inbjudas.

Kontaktinformation

Kai Barvèll, chef avdelningen för marknadsoperationer Tel. 08-787 08 19

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?