Pressmeddelanden 2000

Datum Rubrik
Penning- och valutapolitik nr 4 2000: Vilken sektor är löneledande?
Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning
ECB:s månadsrapport för december 2000
Riksbanksfullmäktige ställer in sammanträde
Direktinvesteringar: Stora utländska förvärv av svenska företag under 1999
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4 procent
In- och utlåningsräntans penningpolitiska signaleringsfunktion avskaffas
Rapporten Finansiell stabilitet 2000:2
Bankerna höjde utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad tredje kvartalet 2000
Bergström: Det samhällsekonomiska utrymmet för löneökningar
Bergström: Motstridiga tendenser i svensk ekonomi
Riksbanken förstärker presstjänsten
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter första halvåret 2001
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2001
Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning
Berg: Penningpolitik och statistik i den nya ekonomin
ECB:s månadsrapport för november 2000
Nyberg: Avtalsrörelsen viktig för inflationsbedömningen
Riksbanksfullmäktige föreslår att Riksbankens direktion minskas
Unibank säger upp sitt primary dealer-avtal på valutamarknaden
ECB:s månadsrapport för oktober 2000
Penning- och valutapolitik nr 3 2000: Nytt regelverk för hantering av bankkriser
Driftstörning i RIX-systemet
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Bergström: Goda utsikter för svensk ekonomi
Betalningssystemrådets första sammanträde
Sven Hulterströms kommentar till Kerstin Hessius beslut
Kerstin Hessius kandiderar inte till ny mandatperiod i direktionen
ECB:s månadsrapport för september 2000
Förbättring av nuvarande sedelserie
Nyberg: Finansinspektionen behöver ökade resurser för att klara nya utmaningar
Riksbankens personallån
Bergström: Svensk ekonomi i stark utveckling
Direktionen sammanträder i Luleå
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad andra kvartalet 2000
Bäckström: Imponerande styrka i svensk ekonomi
Heikensten: Överraskande låg inhemsk inflation
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
ECB:s månadsrapport för augusti 2000
ECB:s månadsrapport för juli 2000
Berg: Goda erfarenheter av inflationsmål i Brasilien
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Riksbanken tecknar nytt primary dealer-avtal med Nordbanken och Unibank
Ny målgruppsanpassad information på www.riksbank.se
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Personallån i Riksbanken
Allt fler falska sedlar i omlopp
ECB:s månadsrapport för juni 2000
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Berg: Behov av förbättrad ekonomisk statistik
Bäckström: Annual General Meeting: Address by the President of the Bank for International Settlements
Ny organisation i Riksbanken
Penning- och valutapolitik nr 2 2000: Svensk ekonomi fortsätter att imponera
Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter första kvartalet 2000
Srejber: Globalisering - en positiv process
Hessius: Goda tider ställer krav
ECB:s månadsrapport för maj 2000
Heikensten: God inflationsbild för närvarande
Eva Srejber: Riksbanken och EMU
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Pressmeddelande: Rapporten Finansiell stabilitet 2000:1
Ny statistik över statens och Riksbankens likviditetsposition i utländsk valuta
ECB:s månadsrapport för april 2000
Penning- och valutapolitik nr 1 2000: Finns det en ny ekonomi och kommer den till Europa?
ECB:s årsrapport 1999
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter 2000
Marie Rudberg ny chef för internrevisionsavdelningen
Undersökning om svenskt portföljinnehav 1999 - Utländska aktier och fondandelar
Lars Nyberg: Utlåningen till hushållen ökar kraftigt
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Lägesrapport 5 om euron i den svenska finansiella sektorn
Hessius: Mer balanserad riskbild i inflationstrycket
ECB:s månadsrapport för mars 2000
Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter fjärde kvartalet 1999
Per Jansson ny biträdande avdelningschef för ekonomiska avdelningen
Riksbanken levererar 9,8 miljarder kronor till staten
ECB:s månadsrapport för februari 2000
Reporäntan höjs 0,50 procentenheter till 3,75 procent
CPIS -97 Coordinated Portfolio Investment Survey
Leif Jacobsson ny chef för informationsavdelningen
Christina Lindenius ny chef för penning- och valutapolitiska avdelningen
Kommentar till Finanstidningens artikel om Riksbankens löner
Gemensam Internetsida lanseras för svensk ekonomisk och finansiell statistik
ECB:s månadsrapport för januari 2000
Millennieskiftet passerade utan några störningar