Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter

Datum

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 6,00 procent och utlå-ningsräntan till 7,50 procent. Beslutet träder i kraft torsdagen den 2:a maj 1996.

Inflationstrycket i den svenska ekonomin är dämpat. Efterfrågan och den ekonomiska aktiviteten har utvecklats svagt hittills i år. Dessutom förbättras inflationsbilden av den starkare kronan. Flera bedömares inflationsprognoser för 1996 och 1997 har reviderats ned.

Förutsättningarna för att inflationen framöver ska ligga i linje med prisstabilitetsmålet framstår fortsatt som goda.

Presskonferens kommer att hållas på Riksbanken (ingång Malmskillnadsgatan 7) i dag, torsdag, kl.12.00 Obs! Presslegitimation krävs.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?