Svenska direktinvesteringar i utlandet gav en avkastning på 50 miljarder kronor 1995

Datum

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick till 476 miljarder kronor vid utgången av 1995. Tillgångarna gav en avkastning på 50 miljarder kronor. Utlandets tillgångar i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 203 miljarder kronor. Avkastningen på dessa uppgick till 28 miljarder kronor.

Detta framgår av en undersökning om direktinvesterings-tillgångar och deras avkastning som Riksbanken publicerar måndagen den 2 december.

Avkastningen på såväl svenska tillgångar i utlandet som utlandets tillgångar i Sverige är de högsta som uppmätts sedan undersökningarna startade 1986.

Riksbanken genomför varje år en enkätundersökning om direktinvesteringar. Med direktinvesteringar avses investeringar som uppgår till minst 10 procent av kapitalet eller rösterna i ett företag eller som görs i syfte att erhålla ett varaktigt inflytande över företaget. Resultatet av undersökningen ingår i sammanställningen av bytesbalansen och i redovisningen av Sveriges totala tillgångar och skulder mot utlandet.

Avkastningen på direktinvesteringar, både i Sverige och i utlandet, bokförs i bytesbalansen som kapitalavkastning. Innan enkätundersökningen är klar redovisar Riksbanken preliminära uppgifter. Resultatet från årets undersökning innebär att bytesbalansen för 1995 förbättras med 1 miljard kronor jämfört med tidigare publicerade uppgifter.

Riksbanken har gjort en internationell jämförelse där direktinvesteringstillgångarna för 1994 relaterats till respektive lands BNP. Jämförelsen visar att Sverige var det tredje största landet inom OECD när det gäller utgående direktinvesteringar. Motsvarande jämförelse för ingående direktinvesteringar placerade Sverige på sjunde plats.

Undersökningen om direktinvesteringstillgångar och avkastning finns att hämta i personalentrén, Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral, tel. 08-787 01 00, fax: 08-787 05 26.

Ytterligare information lämnas av:

Maria Falk tel. 08-787 03 68
Mikael Holmberg tel. 08-787 02 12
Kajsa Lindell tel. 08-787 02 07.
SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?