Riksbanken förnyar sedel- och myntserien

Datum

Riksbanken har beslutat att förnya och modernisera hela sedel- och myntserien. I ett förslag till Riksdagen föreslås också att det införs en 2-krona och en 200-kronorssedel samt att 20-kronorssedeln ersätts med ett 20-kronorsmynt.

”När vi kompletterar den nuvarande sedel- och myntserien med en 2-krona och en 200-kronorssedel kommer det att behövas färre antal sedlar och mynt ute i samhället än i dag. Mynten kommer också att bli mindre och lättare. Det underlättar hanteringen och minskar miljöbelastningen”, säger förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Riksbanken har i ett projekt utrett behovet av en ny sedel- och myntserie. Samtidigt har även frågan om att lägga till nya valörer utretts. Målet har varit att forma en lämplig sedel- och myntserie med hänsyn till samhällseffektivitet, miljöpåverkan och säkerhet.

”Vi har också föreslagit att 20-kronorssedeln byts ut mot ett mynt. Skälet är att 20-kronorssedeln blivit alltmer sliten, vilket leder till ökade problem vid maskinell hantering av sedlar. Ett mynt har mycket längre livslängd än en sedel”, säger förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Det slutgiltiga beslutet om valörer kommer att fattas av fattas av riksdagen. Riksbanken kommer efter det att upprätta en tidplan för att genomföra förnyelsen av hela sedel- och myntserien. Det beräknas ta cirka fem år.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?