Centralbanker tillkännager swapfaciliteter med den amerikanska centralbanken Federal Reserve

Datum

I dag meddelar Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, Danmarks Nationalbank, Norges Bank och Sveriges riksbank att man inrättar tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemang (swapfaciliteter) för att hantera den ansträngda situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i US-dollar. Dessa faciliteter är i likhet med de som redan finns med andra centralbanker avsedda att förbättra likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna. Centralbankerna fortsätter att arbeta tillsammans under denna period med marknadsoro och är beredda att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

 

Riksbankens åtgärder

Som en förebyggande åtgärd har Riksbanken och den amerikanska centralbanken Federal Reserve enats om en swapfacilitet på 10 miljarder US-dollar (ömsesidigt valutaarrangemang). Därmed utökar Riksbanken sin förmåga att erbjuda utlåning i US-dollar i Sverige om behov skulle uppstå. Avtalet mellan Riksbanken och Federal Reserve löper fram till och med den 30 januari 2009.
”Vi bedömer att den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredsställande och att de svenska bankerna har en god intjäning och är solventa. Denna överenskommelse är en åtgärd i förebyggande syfte och ger Riksbanken ökat handlingsutrymme att tillhandahålla likviditet i US-dollar om behov skulle uppstå. Sverige har påverkats av en förnyad våg av internationell oro på finansmarknaderna. Vi följer utvecklingen noga och har ett nära samarbete med svenska banker, marknadsaktörer och myndigheter,” säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Information om relaterade åtgärder av andra centralbanker

Information om andra centralbankers åtgärder finns att hämta på följande webbplatser, se länkar nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?