Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Datum

Riksbanken har beslutat att begränsa emissionsvolymen för certifikat som emitteras den 29 september för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt över kvartalsskiftet.

Riksbankens penningpolitiska styrsystem är utformat för att styra marknadens dagslåneränta genom att bestämma villkoren för bankernas in- och utlåning i Riksbanken. Sedan den 8 oktober 2008 har banksystemet ett likviditetsöverskott gentemot Riksbanken. I dagsläget uppgår likviditetsöverskottet till cirka 177 miljarder kronor. Detta överskott lånar Riksbanken in dels via veckovisa emissioner av riksbankscertifikat med en veckas löptid till reporäntan, dels via dagliga finjusterande transaktioner med löptid över natten till en ränta 10 räntepunkter under reporäntan.

 

För att undvika allt för stor variation i dagslåneräntan i samband med kommande kvartalsskifte har Riksbanken beslutat att emissionsvolymen av certifikat begränsas till 157 miljarder kronor vid emissionen den 29 september 2015. Den del av banksystemets likviditetsöverskott som lämnas tillgänglig för bankernas likviditetsutjämning över natten uppgår därmed till cirka 20 miljarder kronor.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?