Nya lån i dollar och i kronor

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på kreditmarknaderna kommer Riksbanken att låna ut ytterligare 10 miljarder dollar samt ytterligare 80 miljarder kronor i auktioner den här veckan. Båda lånen löper på tre månader. Riksbanken överväger också åtgärder för att underlätta bankernas utlåning till företag även utanför den finansiella sektorn.


”Riksbanken har löpande under de senaste veckorna vidtagit en rad åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen och förbättra de finansiella marknadernas funktionssätt. Det kommer vi att fortsätta med till dess att förtroendet återskapats och kreditförsörjningen till företag och hushåll fungerar normalt igen”, säger riksbankschef Stefan Ingves. 

Riksbanken kommer på onsdag den 15 oktober att låna ut ytterligare 10 miljarder dollar på tre månader mot säkerhet till Riksbanken primära penningpolitiska motparter. Det tidigare annonserade dollarlånet på maximalt 15 miljarder den 22 oktober kvarstår.

På torsdag den 16 oktober kommer Riksbanken att erbjuda en ny kredit på 80 miljarder i svenska kronor på tre månader, mot säkerhet, till de penningpolitiska motparterna. Räntan på dessa krediter i kronor sätts minst till rådande reporänta med ett påslag på 0,25 procentenheter.

Riksbanken har nu vidtagit och annonserat omfattande likviditetsstöd i dollar och kronor till bankerna. I takt med att problemen på de finansiella marknaderna har accentuerats har även kreditförsörjningen till företag utanför den finansiella sektorn försvårats. Riksbanken har noterat detta och förbereder åtgärder för att direkt underlätta bankernas utlåning till dessa företag. 


Mer information om villkoren för de båda nya krediterna kommer att publiceras senare under dagen på www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?