Arbetsfördelning i direktionen

Datum

Direktionen beslutade vid dagens sammanträde om följande fördelning av arbetsuppgifterna inom direktionen.

 

Lars Heikensten är riksbankschef och ordförande i direktionen. Heikensten har ansvaret för beredning av ärenden från direktionsavdelningen med chefsjuristen samt för ärenden från internrevisionsavdelningen. Heikensten är ledamot av ECB:s allmänna råd och BIS styrelse. Han är också Sveriges guvernör i Internationella valutafonden.

 

Eva Srejber är förste vice riksbankschef och har ansvaret för beredning av ärenden från internationella avdelningen, IT-avdelningen, avdelningen för marknadsoperationer samt för samordning av Riksbankens och den finansiella sektorns EMU-förberedelser. Srejber är vidare riksbankschefens ställföreträdare i ECB:s allmänna råd samt ledamot av EU:s ekonomiska och finansiella kommitté.

 

Villy Bergström är vice riksbankschef och har ansvaret för beredning av ärenden från forskningsavdelningen och informationsavdelningen samt för beredning av Riksbankens yttranden över remisser. Bergström är också ledamot av OECD:s kommitté WP3.

 

Lars Nyberg är vice riksbankschef och har ansvaret för beredning av ärenden från avdelningen för finansiell stabilitet och riskkontrollavdelningen. Nyberg är vidare styrelseordförande i Svensk Kontantförsörjning AB samt ledamot av styrelsen för Crane AB (tidigare AB Tumba Bruk). Han är också av regeringen utsedd ledamot av Finansinspektionens styrelse samt Riksbankens representant i G10-samarbetet på ställföreträdande riksbankschefsnivå.

 

Kristina Persson är vice riksbankschef och har ansvaret för beredning av ärenden från administrativa avdelningen. Persson är också riksbankschefens ställföreträdare i IMF.

 

Irma Rosenberg är vice riksbankschef och har ansvaret för beredning av ärenden från avdelningen för penningpolitik och för ärenden som rör ägandet av Riksbankens bolag. Rosenberg är också riksbankschefens ställföreträdare i BIS.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?