Nyberg: Avtalsrörelsen viktig för inflationsbedömningen

Datum

"Den svenska ekonomin har under de senaste åren visat en imponerande styrka och verkar nu växa med omkring 3 till 4 procent per år. Sysselsättningen har samtidigt tagit fart ordentligt. Hittills i år har 70 000 fler personer fått arbete än under samma period förra året. Och glädjande nog har inflationen förblivit låg", sade vice riksbankschef Lars Nyberg vid ett lunchmöte arrangerat av Aros Maizel.


"De senaste veckornas svaga utveckling på börsen utgör ett nytt tillskott i inflationsbilden. Utvecklingen kan, om den fortsätter, verka dämpande på efterfrågan och därmed minska inflationsrisken. Att försöka bedöma denna fråga blir en viktig uppgift i arbetet med nästa inflationsrapport".

Men Nyberg betonade samtidigt att uppåtriskerna i inflationsbilden kvarstår.


"Kapacitetsutnyttjandet i ekonomin fortsätter att växa, om än inte dramatiskt. Vi följer utvecklingen på arbetsmarknaden med stor uppmärksamhet. Hur avtalsrörelsen utvecklas är av central betydelse för inflationsbedömningen och för penningpolitiken. Riksbanken har fortsatt hög beredskap för att i god tid förhindra stigande inflation".

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?