Den svenska finansmarknaden 2002

Datum

Riksbanken publicerar i dag Den svenska finansmarknaden 2003. Publikationen ges ut av Riksbanken en gång varje år. Syftet med skriften är, att med hjälp av den statistik som finns på området, ge en överskådlig och pedagogisk beskrivning av det svenska finansiella systemet. Den svenska finansmarknaden 2003 omfattar huvudsakligen flödesstatistik för helåret 2002 och stockstatistik per 31 december 2002.

 

Den svenska finansmarknaden 2003 finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig i augusti.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?