Ny statistik över statens och Riksbankens likviditetsposition i utländsk valuta

Riksbanken presenterar i dag ny statistik rörande statens och Riksbankens likviditetsposition i utländsk valuta. Den nya statistiken, som endast kommer att presenteras på Riksbankens hemsida, visar statens och Riksbankens betalningsflöden i utländsk valuta under den närmaste tolvmånadersperioden. Redovisningen omfattar dels betalningsflöden till följd av amorteringar, räntebetalningar och terminskontrakt, dels potentiella betalningsflöden i utländsk valuta som kan föranledas av kontrakt avseende kreditlinor/kreditutfästelser, garantier m.m.


Den nya statistiken ingår i den statistikstandard – SDDS – som Internationella Valutafonden, IMF, ställt upp. Denna redovisning är därmed ett krav på de länder som anslutit sig till SDDS, för närvarande ett fyrtiotal. Syftet är att den öppenhet som de nya kraven innebär skall medföra en ökad förutsägbarhet när det gäller statens och centralbankens betalningsflöden i utländsk valuta, och att eventuella obalanser skall upptäckas på ett tidigt stadium.


Presentationen följer den standard som IMF fastställt, vilket bl.a. innebär att beloppen anges i USD. Statistiken kommer att presenteras månadsvis med högst en månads eftersläpning.


Statistiken presenteras på Riksbankens hemsida. www.riksbank.se, under rubriken Statistik/Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta.


Ytterligare information lämnas av:

Maria Johansson, planerings- och ekonomiavdelningen, tel. 08-787 05 21 och

Gunnar Blomberg, avdelningen för finansiell statistik, tel. 08-787 01 46.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?