Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad

Riksbankens undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 september 1998 visar att bankerna sänkte utlåningsräntan med i genomsnitt  0,2 procentenheter tredje kvartalet till 6,4 procent medan inlåningsräntan var oförändrad, 2,4 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta blev därmed 4,0 procent-enheter vid tredje kvartalets utgång.

Bostadsinstituten sänkte räntan på utlåning med rörlig ränta med i genomsnitt
0,2 procentenheter till 5,0 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,3 procentenheter under tredje kvartalet till 7,2 procent.

Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubriken Statistik. De kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller tel (08-787 01 00).Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 10, oktober 1998, som utges under vecka 49 och finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:
Anna-Karin Nedersjö , tel. 08-787 01 27 eller e-post: [email protected] och Lena Eriksson, tel. 08-787 04 70 eller e-post: lena.eriksson/[email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?