Fullmäktiges kommentar till Villy Bergströms avgång

Datum

”Vi vill på riksbanksfullmäktiges vägnar tacka Villy Bergström för hans förtjänstfulla insatser för Riksbanken. Han har spelat en viktig roll, inte minst i arbetet med att förklara och förankra Riksbanken roll och ställning i samhället”, säger fullmäktiges ordförande Jan Bergqvist och vice ordförande Johan Gernandt i en gemensam kommentar.

 

Reglerna som gäller för en avgående direktionsledamot är följande: Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen får en ledamot av direktionen efter avslutat uppdrag under ett år inte utan fullmäktiges medgivande inneha viss anställning eller uppdrag. Enligt förarbetena till lagen bör ledamöter i direktionen under en tid av högst ett år avstå från att inneha uppdrag eller anställning där kunskaper kan missbrukas. För att undvika en alltför stel tillämpning av bestämmelsen kan fullmäktige förkorta den tid under vilken en direktionsledamot inte får ha annan tjänst. Under karensperioden erhåller direktionsledamoten full lön för anställning utan tjänstgöringsskyldighet, dock med avräkning för eventuell inkomst av annan tjänst under tiden.

Kontaktinformation

Jan Bergqvist, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 0703-439 589, Johan Gernandt, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel 0733-14 66 01

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?