ECB publicerar konvergensrapport

Datum

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en rapport som behandlar den ekonomiska och rättsliga konvergensen i följande medlemsländer: Tjeckien, Est-land, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien och Sverige. Sådana rapporter skall enligt EU-fördraget utarbetas vartannat år för medlemsländer som har så kallat undantag från att delta i valutaunionen.


Rapporten kan hämtas från ECB:s webbplats, www.ecb.int. En svensk översätt-ning av rapportens Inledning och sammanfattning; och Granskning av ekonomisk konvergens: Sverige samt Förenlighet mellan nationell lagstiftning och fördraget: Sverige, finns också tillgänglig på ECB:s webbplats. Den kommer även att finnas tillgänglig på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, inom kort.

Kontaktinformation

Gustaf Adlercreutz, rådgivare, internationella sekretariatet, tel. 08-787 06 60

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?