Den 4 mars erbjuder Riksbanken nytt lån med löptid på 84 dagar i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat

Datum

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den
28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.


Den tredje krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 4 mars om 25 miljarder kronor. Lånet ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 84 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 2 juni 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.


En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 4 mars måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast fredagen den 27 februari, kl. 15:00.


Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdagen den 4 mars kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 10 mars.


Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten, se nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?