Riksbanken lånar ut 60 miljarder kronor på tre månader

Datum

Den senaste tiden har det blivit allt svårare att få långfristiga krediter på de finansiella marknaderna både internationellt och i Sverige. Riksbanken har därför idag beslutat att inrätta en lånefacilitet i svenska kronor för att öka tillgången på krediter med längre löptider. I en första auktion lånas 60 miljarder kronor ut.


”Den internationella finansiella oron påverkar nu finansmarknaderna i Sverige, svenska banker och andra finansiella aktörer tydligt. Svenska banker har gott om kapital och låga kreditförluster men marknaderna för långfristiga krediter fungerar allt sämre. Fortsätter den här utvecklingen riskerar den att få negativa effekter på kreditförsörjningen för banker, företag och hushåll i Sverige. Riksbanken vidtar nu löpande åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen. Skulle situationen förvärras har Riksbanken och andra myndigheter god beredskap att hantera problemen”, säger riksbankschef Stefan Ingves i en kommentar till beslutet.


En allt större del av de svenska bankernas finansiering sker idag på mycket korta löptider. I den mån det överhuvudtaget går att få finansiering på längre löptider är det mycket kostsamt. Svårigheterna för bankerna att få finansiering försvårar kreditförsörjningen för företag och hushåll. Beslutet idag innebär att tillgången på krediter med längre löptider ökar. 


En första auktion för tremånaderslån kommer att hållas måndag den 6 oktober med ett annonserat belopp om 60 miljarder kronor. Ytterligare en auktion kommer att hållas den 27 oktober. Mer information om lånefacilitetens utformning kommer att lämnas idag på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, Mattias Persson chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Anders Vredin chef för avdelningen för penningpolitik hålls idag kl.14.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?