Stabiliteten i bankerna är god, även om vissa tendenser till ökad sårbarhet finns

I dagens ekonomiska läge är risken liten för att bankerna ska drabbas av omfattande kreditförluster. Det finns dock några områden där en viss riskuppbyggnad sker som vid en konjunkturnedgång kan leda till mer betydande kreditförluster i bankerna. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag. Riksbanken följer löpande stabiliteten i det finansiella systemet och sammanställer två gånger om året rapporten, som nu byter namn från Finansmarknadsrapport.


Framför allt är det inom fastighetssektorn som riskerna finns. Stigande fastighetspriser och hög skuldsättning i fastighetsföretagen gör att dessa är sårbara för en sämre ekonomisk utveckling, framför allt stigande räntor.


Skuldsättningen i hushållsektorn har ökat, men fallande räntor har gjort att kostnaden för skulderna ändå är mindre än tidigare. Med hänsyn till detta, och att hushållen normalt orsakar mindre kreditförluster än andra låntagare, förefaller den ökande skuldsättningen inte utgöra något större problem för bankerna.


Ett problem i den svenska banksektorn är att de ömsesidiga exponeringarna mellan de stora bankerna är betydande. Risken för spridningseffekter är därför stor.

Riksbanken redogör i rapporten för ett antal faktorer, som hårdare konkurrens, lägre marginaler och stigande kostnader, som kan pressa lönsamheten i bankerna framöver. Om inte bankerna kan möta det ökade konkurrenstrycket, finns en risk för att bankerna ökar sitt risktagande för att höja avkastningen. I det sammanhanget finns det anledning att uppmärksamma bankernas jämförelsevis högt ställda avkastningskrav på det egna kapitalet.


Mot bakgrund av Riksbankens ansvar för stabiliteten i betalningssystem redogörs i rapporten för riskerna för att år 2000-omställningen kommer att orsaka systemhotande problem i den finansiella sektorn. Tillgången på kontanter är god och ökade kontantuttag bör enligt Riksbankens bedömning inte medföra något större hot. Genom testverksamhet och beredskapsplaner är betalningssystemets grundfunktioner och de centrala finansiella företagen förberedda för omställningen.


En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg och Martin Andersson, chef för enheten för finansiella system, hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation krävs.


Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se).

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?