Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 336 dagar mot säkerhet i företagscertifikat

Datum

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den 28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den åttonde krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 1 april om 25 miljarder kronor. Lånet ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 336 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 9 mars 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.

 

En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 1 april måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast fredagen den 27 mars, kl. 15:00.

 

Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdagen den 1 april kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 7 april.

 

Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns i länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?