Direktinvesteringar: Fusioner mellan svenska och finska företag fick stor genomslagskraft

Datum

Vid utgången av 1998 uppgick svenska tillgångar i utlandet i form av direktinvesteringar till 727 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 135 miljarder jämfört med 1997. Av dessa tillgångar fanns 91 procent inom OECD-området. Vid samma tidpunkt uppgick utländska direktinvesteringar i Sverige till 416 miljarder kronor, varav 95 procent fanns inom OECD-området. Det är en ökning med 86 miljarder kronor jämfört med föregående år.

 

En stor del av ökningen, både av svenska tillgångar i utlandet och utländska tillgångar i Sverige, beror på fusioner mellan svenska och finska företag; framförallt Nordbanken och Meritabank respektive Stora och Enso.

 

Ovanstående framgår av den årliga undersökningen av direktinvesteringar som Riksbanken publicerar i dag.

 

Undersökningen mäter också avkastningen som direktinvesteringstillgångarna genererar. Avkastningen på svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick till 75 miljarder kronor, samtidigt som utlandets avkastning i Sverige var 35 miljarder kronor. I båda fallen är det en betydande uppgång jämfört med 1997.

 

Avkastningen på direktinvesteringstillgångarna ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Enligt årets undersökning ger avkastningen på direktinvesteringar ett positivt nettobidrag till bytesbalansen på 40 miljarder kronor 1998. Dessa 40 miljarder ersätter tidigare preliminära uppgifter och därmed kommer bytesbalansen för 1998 att revideras upp med cirka 12 miljarder kronor.

 

Undersökningen om direktinvesteringar finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Information Riksbanken: e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26.

 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik,
Maria Falk, tel. 08 - 787 03 68
Kati Lauronen tel. 08 - 787 07 19.

Läs hela rapporten.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?