Pressmeddelanden 2005

Datum Rubrik
ECB:s månadsrapport december 2005
Utgivning av minnesmynt 2006
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Penning- och valutapolitik nr 4 2005
Riksbanken inleder samarbete med externa forskare om växelkursers bestämningsfaktorer
Bergström: Ljusa utsikter för svensk ekonomi
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Schweiz centralbankschef Jean-Pierre Roth besöker Riksbanken
Det aktuella ekonomiska läget
Professor Kenneth Rogoff besöker Riksbanken
Direktinvesteringar i Sverige och utlandet
Penning- och valutapolitik, specialnummer om Dag Hammarskjöld
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Israels centralbankschef Stanley Fischer
Vice riksbankschef Villy Bergströms kommentar till beslutet att avgå
Fullmäktiges kommentar till Villy Bergströms avgång
Stefan Ingves ny riksbankschef, Svante Öberg ny vice riksbankschef och Lars Nyberg omvald som vice riksbankschef
Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 150-årsminnet av Sveriges första frimärke
Fullmäktiges kommentar till Lars Heikenstens besked
Riksbankschef Lars Heikensten avgår
Riksbanken och bankerna träffar överenskommelse om kontanthanteringen
Irma Rosenbergs tal 22 september inställt
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
ECB:s månadsrapport september 2005
Riksbanken ger med anledning av 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse ut minnesmynt i guld och silver
Svenskt värdepappersinnehav 2004
Nyberg: Hushållen ökar sina skulder och bostadspriserna fortsätter att stiga
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Den svenska finansmarknaden
Sedlar och mynt motsvarande fem miljarder blir ogiltiga från årsskiftet
Reporäntan sänks med 0,50 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 2 2005
Riksbanken ger ut minnesmynt i guld och silver
Rosenberg: Överraskande svag tillväxt dämpar inflationsutsikterna
Kenneth Rogoff ny rådgivare till Riksbanken
ECB:s månadsrapport juni 2005
Tumba Bruksmuseum invigs 4 juni
Heikensten: Inkommande data viktiga
Bergström: Penningpolitiken är inte lösningen på arbetslöshetsproblemen
Tumba Bruk 250 år – minnessedeln ute idag
Sverige publicerar IMF: s uttalande om svensk ekonomi
Srejber: Stimulerande ekonomisk politik ger tillväxten stöd
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Professor Martin Feldstein, chef för NBER, besöker Riksbanken
Minnessedel – Tumba bruks 250 årsjubileum
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Srejber: Ovanlig utveckling för marknadsräntor
Persson: Vad händer med jobben i en alltmer globaliserad värld?
Kommentar med anledning av finansutskottets planerade utvärdering av penningpolitiken
Bergström: Riksbanken påverkar den framtida inflationen, inte dagens
Heikensten: Konjunkturbilden står sig i stora drag
Riksbankens direktion besöker Jämtland
Penning- och valutapolitik nummer 1
Srejber: Tillgångsprisers och krediters roll i en inflationsmålspolitik
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Inbjudan till förhandsvisning av Tumba Bruksmuseum
ECB:s månadsrapport mars 2005
Persson: Globaliseringen bidrar till låg inflation
Rosenberg: Fortsatt stark konjunktur och låg inflation
Tysklands centralbankschef professor Axel A Weber besöker Riksbanken
Måttliga ökningar av direktinvesteringstillgångarna
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2004
Nyberg: Hushållens växande skuldbörda är inget problem för bankerna
Kungaparet besöker Riksbanken
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Heikensten: Låg inflation, men bilden står sig ändå i stora drag
Bergström: Investeringar i Sverige istället för kapitalexport
Riksbanken omfördelar i guld- och valutareserven
Tommaso Padoa-Schioppa från ECB besöker Stockholm
Penning- och valutapolitik nr 4, 2004
Växling av EU-betalning