Förändringar i den svenska sedel- och myntserien 2005

Datum

För att minska förfalskningsrisken samt underlätta att verifiera äkta sedlar har Riksbanken fattat beslut om att höja säkerhetsnivån på 50- och 1000-kronorssedlar.

 

Det är Riksbanksfullmäktige som fattar beslut om utformningen av de nya sedlarna. Enligt Riksbankens förslag kommer de nya sedlarna att introduceras samtidigt hösten 2005. De nuvarande 50- och 1000-kronorssedlarna kommer att fortsätta vara lagliga betalningsmedel även efter 2005.

 

Även om svenska sedlar nu förfalskas i liten omfattning kan vissa oroväckande tendenser skönjas. Det har på senare tid skett en ökning av antalet förfalskade 50-kronorssedlar, även 1000-kronorssedlarna har tidvis utsatts för förfalskningsförsök.

Riksbanken har också fattat beslut om att ge ut en 20-kronorssedel med mer slitstarkt papper. Detta skall ses som en del i arbetet med att komma tillrätta med den relativt låga kvalitet som finns på utelöpande 20-kronorssedlar.

 

För att minska antalet olika parallella versioner av giltiga sedlar och mynt föreslår Riksbanken att de äldre icke uppgraderade 100- och 500-kronorssedlarna, den äldre, större 20-kronorssedeln samt den äldre silverfärgade 50-öresmyntet ogiltigförklaras. Detta förslag måste fastställas av Riksdagen. Enligt förslaget skall de berörda sedlarna och mynten bli ogiltiga vid utgången av år 2005.

 

Riksbanken skall även undersöka förutsättningarna för att högtidlighålla 250 års jubileet av Tumba bruk med en minnessedel.

 

Riksbanken kommer att, precis som vid tidigare förändringar i sedel- och myntserien, i god tid före förändringarna ge information till professionella kontanthanterare och till allmänheten.

 

Kontaktinformation

Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 04 84

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?