Beslut om fortsatt effektivisering av kontanthanteringen

Datum

Riksbankens direktion beslutade den 19 augusti om en fortsatt effektivisering av bankens verksamhet inom kontanthanteringen. Beslutet innebär att verksamheten i Riksbankens dotterbolag Svensk Kontantförsörjning AB, SKAB, överförs och samordnas med Riksbankens egen verksamhet inom kontantförsörjningsområdet. Överföringen är planerad till den 1 oktober 2004.


Beslutet innebär vidare att SKAB:s kontor i Härnösand och Malmö avvecklas och att kontantverksamheten koncentreras till Stockholm /Tumba och Göteborg/Mölndal. Förändringarna väntas medföra en personalminskning inom Riksbanken och dess bolag på cirka 40 personer.


Samtidigt beslutade direktionen att erbjuda bankerna möjlighet att etablera
privata depåer för in- och utlämning av kontanter. Bankerna föreslås få räntekompensation för de kontanter man håller i depå. Förfarandet kan likställas med dagens så kallade valutering där bankerna undviker en räntekostnad då de återlämnar kontanter till Riksbanken. Genom att bankerna erhåller räntekompensation för kontanter i privata depåer undviks onödiga transporter till Riksbanken. Privata depåer bör dessutom kunna bidra till en ytterligare förbättring och effektivisering av kontanthanteringen i Sverige.


Målet är att de föreslagna förändringarna ska kunna genomföras under andra kvartalet 2005.


För ytterligare information hänvisas till rapporten "Översyn av kontanthanteringen i Sverige", se länk nedan.

Kontaktinformation

Kai Barvell, vd i SKAB tel. 08-787 08 19 eller 070-768 05 28

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?