Dags att kolla pengarna

Datum

I dagarna landar ett utskick från Riksbanken hemma hos Sveriges alla hushåll med uppmaningen ”Kolla pengarna!”. Det är startskottet för en informationskampanj för att se till att så många som möjligt kollar om de har pengar som blir ogiltiga efter årsskiftet. Det är de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, som blir ogiltiga. Kampanjen omfattar även en film, som bland annat kommer att visas i SVT:s Anslagstavlan, och särskilda insatser för grupper i samhället som kan vara svåra att nå.

Det finns idag två versioner av 50- och 1000-kronorssedlarna. Det är de äldre versionerna, de utan folieband, som blir ogiltiga efter den 31 december 2013. De nyare versionerna, de med folieband, är giltiga även efter årsskiftet (se bilder nedan).

Betala med sedlarna innan de blir ogiltiga

– Det enklaste sättet att bli av med de äldre sedlarna innan de blir ogiltiga är att betala med dem eller att sätta in dem på ett bankkonto. Det är bra att vara ute i god tid eftersom det kan finns begränsningar hos handeln och bankerna när det gäller att ta emot framför allt 1000-kronorssedlar, säger Christina Wejshammar, enhetschef på Riksbanken.

 

Sedan i maj har det kommit in sedlar motsvarande 3 miljarder kronor men fortfarande finns det ungefär 9 miljoner 1000-kronorssedlar och knappt fyra miljoner 50-kronorssedlar av den äldre versionen kvar ute i samhället, vilket motsvarar ungefär 9 miljarder kronor.

 

Riksbankens informationskampanj består av ett utskick till samtliga svenska hushåll, en film som bland annat kommer bland annat att visas på SVT:s Anslagstavlan, särskilda insatser för att via kommuner och ideella organisationer nå personer som har svårare att ta till sig traditionell samhällsinformation samt insatser i såväl traditionella som sociala medier. Broschyren finns också översatt till de största minoritets- och invandrarspråken. Kampanjen startar den 20 september och pågår under hösten och vintern.

 

Den äldre versionen av 1000-kronorssedeln kom ut 1989 och den äldre versionen av 50-kronorssedeln kom 1996. Båda dessa blir ogiltiga efter den 31 december 2013. De nyare versionerna av sedlarna kom ut 2006 och skiljer sig framförallt mot de äldre genom att de har ett så kallat folieband (se bilder nedan). De nyare versionerna, med folieband, är giltiga även efter årsskiftet.

Sedel- och myntutbyte i etapper

Indragningen av de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna, utan folieband, är det första steget i ett utbyte av hela sedel- och myntserien som görs 2015 – 2017. De huvudsakliga anledningarna till utbytet är att göra det svårare att förfalska sedlarna och att göra mynten billigare och enklare att hantera. Utbytet kommer att ske i omgångar, efter önskemål från handeln, bankerna och värdetransportbolagen.

 

50-kronorssedel utan folieband, blir ogiltig efter 31 december 2013
Bild på 50-kronorssedel utan folieband

 

50-kronorssedel med folieband, giltig även efter 31 december 2013
Bild på 50-kronorssedel med folieband

 

1000-kronorssedel utan folieband, blir ogiltig efter 31 december 2013
Bild på 1000-kronorssedel utan folieband

 

1000-kronorssedel med folieband, giltig även efter 31 december 2013
Bild på 1000-kronorssedel med folieband

Kontaktinformation

Riksbankens presstjänst, tel. 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?