Mindre, lättare och nickelfria - därför byter vi ut mynten

Datum

I oktober började Riksbanken ge ut nya 1-, 2- och 5-kronor som kommer att ersätta de äldre mynten. Utbytet väntas ge effektivare mynthantering och minskad miljöbelastning. Dessutom är de nya mynten nickelfria.

De nya 1-, 2- och 5-kronorna som började ges ut den 3 oktober är mindre och lättare, vilket gör mynthanteringen i samhället effektivare. Med den nya 2-kronan kommer det att behövas färre mynt i samhället.

 

– Idag finns betydligt fler mynt i samhället än vad som verkligen behövs. Det beror på att många sparar mynt, vilket gör att de blir liggande i spargrisar och liknande istället för att användas vid betalningar. Det betyder också att handeln behöver beställa fler mynt för att inte stå utan. De nya mynten är mindre och lättare och vi hoppas att fler ska använda dem istället för att låta dem ligga på hög hemma, säger Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter på Sveriges riksbank.

 

Den nya 1-kronan väger till exempel 3,6 gram, cirka hälften så mycket som den äldre 1-kronan. Tack vare att mynten blir mindre, lättare och färre beräknas den samlade vikten av mynten i samhället minska med 50 %, vilket innebär lägre energikostnader och färre transporter när mynten ska ut till banker och butiker.

Nickelfria och enklare för synskadade

För bank och handel innebär de nya mynten minskade hanteringskostnader och förbättrad arbetsmiljö. Mynten är dessutom nickelfria, vilket är bra för personer med nickelallergi. Det är också ett av Sveriges nationella miljömål, att minska användningen av nickel. De nya mynten har liksom de äldre olika räffling på kanten för att synskadade lättare ska känna igen dem.

Gör dig av med äldre mynt i god tid

Efter den 30 juni 2017 blir de äldre 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. Enklast är att handla för mynten, men om man har en större mängd mynt kan man ta hjälp av

myntkartan.se för att hitta närmaste plats där man kan lämna in sina mynt.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?